Certyfikaty

Polskie towarzystwo Wspierania Psychoedukacji


Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości

Albert Camus

Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie form i metod szkolenia trenerów oraz niejasną lub niejednoznaczną kategoryzację ich uprawnień, PTWP proponuje jednolitą klasyfikację i specjalizację trenerów - szkoleniowców.

Certyfikowany trener – szkoleniowiec

Podstawowy, uniwersalny certyfikat trenerski potwierdzający kompetencje trenera w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych w szczególności:

w zakresie wiedzy:

 • fazy rozwoju grupy
 • role w grupie
 • cykl Kolbe'a
 • style komunikacji
 • przyczyny i rodzaje sytuacji trudnych w pracy z grupą
 • narzędzia analizy potrzeb
 • narzędzia ewaluacji szkolenia
 • znajomość kodeksu etyki trenera

w zakresie umiejętności:

 • budowanie relacji z grupą
 • ocena i reagowanie na zmiany w grupie
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • stosowanie komunikatów asertywnych
 • przygotowanie scenariusza szkolenia
 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • reagowanie na sytuacje trudne

w zakresie kompetencji społecznych:

 • pozytywne wzmocnienia relacji poprzez komunikację werbalną (aprobata, pochwała, akceptacja, zgoda zachęcanie itp.) oraz komunikację niewerbalną (ton głosu, spoglądanie, uśmiech, w niektórych sytuacjach także dotyk czy skinienia głową)
 • empatia, określana często jako współodczuwanie, współbrzmienie
 • ekstrawersja
 • asertywność
 • samoprezentacja
 • inteligencja społeczna
 • autoewaluacja
 • praca w zgodzie z kodeksem etyki trenera

Warunki otrzymania certyfikatu:

Ścieżka PTWP:

 • ukończenie Szkoły Trenerów PTWP
 • superwizja pracy z grupą 1 x 16h pod okiem superwizora PTWP
 • superwizja indywidualna 2 x 2h z udziałem superwizora PTWP

Ścieżka otwarta:

 • ukończenie szkoły trenerów (min 100h) bazującej na procesie grupowym
 • superwizja pracy z grupą 2 x 16h pod okiem superwizora PTWP
 • superwizja indywidualna 2 x 2h z udziałem superwizora PTWP

Certyfikowane specjalizacje trenerskie

Certyfikowany Trener Sprzedaży
 • Modele sprzedaży
 • Narzędzia obsługi klienta
 • Podstawy negocjacji
 • Narzędzia trenowania umiejętności sprzedażowych
 • Perspektywy zawodowe Trenera Sprzedaży

Certyfikowany Trener Rozwoju Osobistego

 • Wykorzystanie dynamiki procesu grupowego w szkoleniach rozwojowych
 • Formułowanie celów rozwojowych uczestników
 • Narzędzia poszukiwania i uwalniania potencjału uczestników
 • Praca z ograniczeniami
 • Perspektywy zawodowe Trenera Rozwojowego

Certyfikowany Trener Administracji Publicznej i Oświaty

 • Specyfika pracy w ADM
 • Specyfika pracy w Oświacie
 • Metody analizy potrzeb ADM I Oświaty
 • Funkcjonowanie trenera w ramach ustawy o zamówieniach publicznych

Certyfikowany Trener Wewnętrzny

 • Specyfika pracy trenera wewnętrznego
 • Proces szkoleniowy w korporacji
 • Narzędzia pracy trenera wewnętrznego
 • Perspektywy zawodowe trenera wewnętrznego

Warunki otrzymania certyfikatu:

Ścieżka PTWP:

 • ukończenie Szkoły Trenerów PTWP
 • ukończenie szkolenia specjalistycznego w wymiarze 40 godzin

Ścieżka otwarta:

 • ukończenie szkoły trenerów (min 100h) bazującej na procesie grupowym
 • superwizja pracy z grupą 2 x 16h pod okiem superwizora PTWP - szkolenie w ramach specjalizacji
 • superwizja indywidualna 2 x 2h z udziałem superwizora PTWP - dot. tematów specjalizacji